ANBI gegevens

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Naam: Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

RSIN: Fiscaalnummer: 8147.44.084


Contact:                    

Email: contact@voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl

Telefoon: 06 24 95 94 12

Facebook: Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen


IBAN: NL73RABO0112169929 t.n.v. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Beleid: bekijk hier 'Wat doen we?'

Verantwoording/beleid: bekijk hier het meest recente jaarverslag

Financiën: bekijk hier het financiële deel van het Jaarverslag 2022 (vanaf pagina 8)

Bestuur: bekijk de samenstelling van het bestuur

Beloningsbeleid: Alle medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers, werken gratis voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Indien gewenst worden reiskosten vergoed volgens de richtlijnen van de Belastingdienst.


Bekijk hier het ANBI-formulier voor fondswervende instellingen.