Wat doen we?

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen strijdt tegen de armoede.

Foto met een gesloten deal

Sponsoring

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk van wat er vanuit uit het distributiecentrum uit Tilburg gebracht wordt en wat we krijgen bij het ophalen bij supermarkten en dergelijke. Verder zijn wij afhankelijk...

KLIK HIER
Foto met houdbaarheidsdatum

Voedselveiligheid

Klanten van de voedselbank moeten er op kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. Daarom staat de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel wat wij uitdelen bij ons op nummer 1. 

KLIK HIER
Foto met sponsoren

Sponsoren

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk van wat er vanuit uit het distributiecentrum uit Tilburg gebracht wordt en wat we krijgen bij het ophalen bij supermarkten en dergelijke. Verder zijn wij afhankelijk van bijvoorbeeld particulieren die hun kerstpakket aanbieden of particulieren met die een volkstuintje met verse groente hebben. Daarnaast zijn er vele diaconieën en Caritasinstellingen van kerken uit de regio die ons steunen. 

 Wil jij ook doneren? Klik dan hier.

 Bekijk hier het overzicht van donateurs en sponsoren.

Voedselveiligheid

Klanten van een voedselbank moeten er op kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. Daartoe heeft het bestuur van Voedselbanken Nederland een projectgroep in het leven geroepen die er voor moet zorgen dat alle voedselbanken aantoonbaar voedselveilig werken.


Het project Waarborging Voedsel Veiligheid is gestart medio 2013. Bestuurlijk projectleider is Jaap Sala, bestuurslid en portefeuillehouder Voedselveiligheid. Voor de leden van de Projectgroep geldt dat zij vanuit hun professie betrokken zijn of waren bij vraagstukken met betrekking tot voedselveiligheid of zich als vrijwilliger inzetten bij een voedselbank, vaak ook allebei.


Als eerste heeft de Projectgroep het Handboek Voedselveiligheid opgesteld, gebaseerd op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedselveilig gewerkt wordt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle aangesloten voedselbanken volgens de richtlijnen van dit handboek te werk gaan en daarmee de status “GROEN” verkrijgen.


Als een lokale voedselbank zijn werkwijze aan het Handboek wil toetsen kan hij zich aanmelden bij de Projectgroep. In een kennismakingsgesprek met een van de inhoudelijk projectleiders geeft deze antwoord op vragen van de desbetreffende voedselbank, licht de procedure toe en stipt de wederzijdse verantwoordelijkheden aan. Daarna maakt de voedselbank een afspraak voor een zgn. nulmeting. Die wordt uitgevoerd door een inspecteur van een extern bureau. Naar aanleiding van deze nulmeting stelt de inspecteur een verbeterrapport op dat de inhoudelijk projectleider vervolgens met de voedselbank bespreekt.


Afkortingen op de verpakking

Gooi jij wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden.

Wij leggen uit hoe het zit.

THT en TGT zijn twee bekende begrippen. THT staat voor  ‘Tenminste Houdbaar Tot’ TGT betekent ‘Te Gebruiken Tot’. De TGT aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit.

Bij producten met een THT-datum, in de volksmond 'houdbaarheidsdatum' genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het ook daarna nog zonder problemen consumeren.

Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit.

Over dit onderwerp is daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen zoals de Voedselbanken. Hieruit blijkt dat veel producten nog tot maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Producten met een THT-datum mogen dus ná die datum nog verstrekt worden.

Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden aan de consument.