Contact

Adres hoofdgebouw

Industrieweg 6a, 4538 AH Terneuzen


E-mail

contact@voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl


Facebook

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen


Bestuur Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Voorzitter: mr. Hanneke Berbée

Algemeen coördinator: Miriam Hemelsoet

Penningmeester: Eugène Lauret

Secretaris: Lidwien Buijsrogge

Bestuurslid met portefeuille ARBO en voedselveiligheid: Ko van Meurs

Bestuurslid met portefeuille fondsenwerving en voedselverwerving: VACATURE OPEN  


Adviseur: mr. Kees Galama

Vertrouwenspersoon: mevr. A.H. Vogelsang-Sonck


Algemeen Coördinator en bestuurslid

Miriam Hemelsoet

T: 06-24959412    E: contact@voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl


IBAN

NL73RABO0112169929 t.n.v. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen