Vacatures

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

OPROEP VRIJWILLGERS

Je hulp is hard nodig!

Voor de organisatie van winkelacties voor onze Voedselbank zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die in kleine groepjes de acties mede organiseren en uitvoeren.

Voor vragen over de inhoud van het werk, de tijdsduur en de frequentie van de acties kun je een mailtje sturen naar: contact@voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl of bellen naar: 06 - 2495 9412.


VACATURE SECRETARIS

Binnen het bestuur komt de functie van secretaris per 1 juni a.s. vacant.

We zijn op zoek naar een kandidaat (m/v), bij voorkeur met bestuurlijke ervaring en met affiniteit met het werk van de Voedselbank.

Globaal bestaan de taken uit:

- ondersteuning taken voorzitter

- opstellen van beleidsstukken, brieven, subsidieaanvragen, etc.

- uitschrijven en notuleren van bestuursvergaderingen

- (digitale) dossiervorming / bijhouden archief

- opstellen en verspreiden van het jaarverslag

- onderhouden van externe contacten o.a. met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Voedselbanken Nederland en collega-voedselbanken.


Voor meer informatie over de functie-inhoud en tijdbesteding kunt u contact opnemen met mevr. mr. Hanneke Berbée, voorzitter, tel. 06 - 2126 8385, e-mail: voorzitter@voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl

Voedselbanken werken in het hele land uitsluitend met vrijwilligers.